Persoonlijk
Dhr. Mevr.
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Geboortedatum*
Land
Adres*
Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
Opmerkingen contact
Mobiel*
E-mail*
LinkedIn Profiel
Huidige / laatste functie

Upload CV (indien beschikbaar)

Upload
Burgerlijke staat
Overige opmerkingen
Ondernemerservaring

Heeft u hiervoor een eigen onderneming gehad (aandelen)? Ja Nee

Indien 'Nee' dan kunt u doorgaan naar de volgende pagina ‘Kenmerken’

Zo ja, welke onderneming?
Aandelenpercentage
Branche
Aantal medewerkers
Omzetindicatie

Historie bedrijf

Mijlpalen in bedrijf door u bereikt

Reden verkoop / einde onderneming

Hoe verkocht / einde / lopende verplichtingen
Financieel

Is uw beschikbare inbreng in contante > € 250k bij koop van een nieuw aandelenbelang?

Note: indien uw inbreng < € 250k bedraagt dan sluit het bedrag onvoldoende aan bij onze doelgroep van verkopende partijen en achten wij de kans op een welslagen gering. Wilt u in dit kader benaderd worden door het dochterbedrijf van Aeternus, AIM (Aeternus Interim Management)? Dit kunt u verderop in het formulier aangeven, bij het onderdeel MBI traject.
Ja Nee

Graag beschrijven hoe u de middelen ter beschikking stelt

Welk aandelenbelang wilt u hiervoor verwerven?

Kunt u voor het aantrekken van kapitaal zekerheden stellen (bijv. overwaarde in woonhuis) Ja Nee

Zo ja, welke

Overweegt u een aandelenverwerving in combinatie met een participatiemaatschappij of een venture capital? Ja Nee

Kenmerken

Kies de optie die het beste bij u past. Indien gewenst kunt u een toelichting geven indien het alternatief in bepaalde mate ook van toepassing is.

Uw rol richting leveranciers
 {{ option[0] }}
 {{ option[1] }}
Toelichting
MBI Traject

Heeft u ervaring met MBI trajecten? Ja Nee

Zo ja, kunt u dit kort beschrijven?

Kunt u een motivatie beschrijven voor uw MBI traject, wat zijn uw beweegredenen om u in te kopen in een bedrijf

Persoonlijke SWOT analyse: Weergave van sterke en minder sterke eigenschappen en kwaliteiten

Heeft u betaalde searchwerkzaamheden uitbesteed bij een collega kantoor van Aeternus? Ja Nee

Zo ja welk kantoor, is er exclusiviteit afgesproken en in welke vorm?

Lopen er op dit moment andere (aankoop)trajecten? Ja Nee

Zo ja, in welk stadium?

Kijkt u ook naar (tijdelijke) vacatures? Ja Nee

Zo ja, kunt u kort beschrijven waar u naar kijkt?

Zou u ook interim werkzaamheden willen verrichten? Ja Nee

Wilt u in dit kader benaderd worden door het dochterbedrijf van Aeternus? (Aeternus Interim Management: AIM.) Ja Nee


Note: zou u in dit kader uw CV willen uploaden?

Indien u op het tabblad "Persoonlijk" reeds uw CV heeft gepload, hoeft u dit hier niet nogmaals te doen.

Upload
Meest relevante werkervaring


Gebruikelijk uurtarief
Beschikbaar
Wensen Welke branche heeft uw voorkeur
Automotive
Business Services
Consumer
Financial Services
Agribusiness & Food
Healthcare & Life Sciences
Industrial & Manufacturing
TMT (Technology, Media, Telecom)
Logistics & Transportation
Chemicals & Energy
Construction & Real Estate
Paper & Packaging
Recycling

Welke omzet
Aantal medewerkers
Afzetgebied
Geografische ligging
Welke ondernemingsfase

Omschrijving van de soort onderneming waarin u interesse heeft
  • geef duidelijk aan type bedrijf, bedrijfscultuur;
  • wel of niet nog enkele jaren samenwerken met verkoper?
  • wel of niet eerst in loondienst of direct participeren?
  • welke reisafstand is voor u acceptabel? (aantal km opgeven), Voorkeursregio.
  • gewenste rol;
  • welke competenties komen het beste tot haar recht;
  • tevens sales, marketing, ICT kennis in te brengen?